Articles published with Populus cathayana
Shancun Bao 1 , wulatai Xia 2 , Guangjing Yin 3 , Xiaozhu A 4 , Luchao Bai 1
Molecular Pathogens, 2022, Vol. 13, No. 2